WWW.DISSERS.RU

    !

a a, e e a e e e a e a e, CEOH B a a e e e ae e a a, e e e, a a ae a a - HOMEPE a a a e a e a a e ae e e, e A. e a, e a a, a a e a

o cxo e ae e, a a e e Cryptocoryne sp.

e e e a e , a Vietnam ?

, e a a a a e a 2 e e e e e a a a a a, e e a, a . oc, e e e a a, e a a e a a e e - e e M. Aceo e e a a a e a e e, oc e, a , e a , a a e a a c 2 e e a a - e a a, e a e e a a e e - a a, a e, e 3 a e - a e a a e e e e e a e e a a, e e e a - E. opoa, a a e ee a e ee - C. opo a a e e a e e e e e e a a e a o OCT A e a e e a o o e a- a-, e a a e a a e a a a e a e e- a a e e e 5 e e a , e, e- a e a e e a, a e, a a ae a- H. xae, a a e a a a e a e ea e o o ae a e e e e e a a, a e a a, e a e a a e e e e, a e e a - a a a e e a e a e e B. ao e e e a a e a e a e e e a e a a a a a a e e a, a e B c a e a - e e e a OOPC - e e a e e e - a e a a a a a e e e - a, Caa ao a e e a e e Mopce oeaece 4, Ape .

PAOBH Pea epca:

opo op A. o o, B. o oopa:

ooe aeco B.,. o o, e e. o o,. o, B. o o poa EmaiI: club@aquaria.ru e. 8 (910) 416-56- e. (095) 956-39- E-maiI: rakushki@newmaiI.ru c oc ec ec o ae peoaoo oeceoo oee aapyco y PCC ABAPM e e e a e a OPATHA CB e a a a e e , C. sp. Vietnam e B 3 Pyccoo apuy a onyuoa amepua mepeca punmo- e e e opua. Onepamua nyuau empoo epcuu a e aem mep- e ae e a eme, a nopmae.aquaria.ru, nooem ao umc c e u me aapuy- a a- a a a e a ucma, omope, npoua pyux opoax u cmpaax, e u em noa o- a e e a, ee C.

oocmu noyam ecmu ya Pyccu apuy y ao apua- usteriana a e me. Ompao, mo a u amepua am umepec aapuy ucmo - ae , a a e ux pecnyuax CCCP. M c yoocmue nyuye npu e u peau e e a ae e omu a my cmam u Moauu, omop ompaaem pyy moy peu a a ae , , a npoucxoeue u uoou moo a eameoo aapuy oo pacmeu.

ee a a a e C. usteriana latifolia e-a e a e e, e e e e e, a e e a e op e, yaae a peau a C.

a e, a, ee, a e e Pyccoo apuy a !

usteriana latifolia, e a a e a e e e e e a a e a e, C. sp. Vietnam a a e e , a e ee a a e a e a a e e e, e- a a Cryptocoryne sp. Vietnam , a e e, a a e e e a e a a a e e a a a a a e a a a, a ee e e e a a a e, e - , e a e a e e a a , a e, e e- e e, e e, a e e a a e e a e e e e e a e e e a e e , a a e a a a a a a e a a, a a C. usteriana e a e e a e, e a, e e e a a e e, a a e e e a , a e e e a e e, e , a e a e e a e a, a a a e, e e e a e e e e a a e a a, a a ae a e a e e a a, a Aece e,, a e e e e a e , sp. Vietnam a .uue, Moau.

e e a a e a a a e e a e e e a a a e a e e e, a e a, e e a a e a a e e e e ee e e e a a e e e a e a e a e a a, a e e e e , e e a a, a a e e a a a e ee e - e e e a e e a e e e e e e e e e e , ee a e e a a e e a, e a e a a a a e a a e a e a e a e ee a e a a a a e e e e a a a e a e e, e, e e a a - a e e e, , ee e, e e a a e e e a a e a a ee e e e a r i a - o c c Ae ce a, e ae e e a e e a a e a - e ce o e e c e e a e a a o o ec o e x e Cryptocoryne sp. Vietnam a e a e e e e a e e- a e - a a- ce co o o o a, ae e aa e oc ce e o P. e e e a a C.

a a a e a a usteriana Christensen u Morco c o e oo e a e a e e oc o Poc, Ae ce cox e a a a C. sp.

, ec e o c occ c Vietnam a e e a e, a - e e a Vietnam, a e e - e. Pe eec, o e a e a e a a e- o e e e o e e a e e, e a a- e co e , x e a , e c ce e oxoo a a e a e a a a e e e o oc.

ae peoaoo oeceoo oee aapyco y PCC ABAPM e e e e a e e a a ee e, a- a e Cyprinodontidae a ae e - , a e , e e e, a - e e c. Pyccu e, e e a e ee e a - apuy 3 e e e e -, a e e e a e a a a e e e e - ea e e a a, e a e a e a e a e e , a, a a a a, e e e e a- ee a e a a e e a a a a a a a a a e e a a - e e e, a e a e e a, a a e e a a a a, a a - a e a e e e a a e a a e a ae a Nothobranchius a a e , a e e e rachovii, N. korthausae, N. palmquisti, a e e e , e N. eggersi Red, e a a e e e , a a e a e e a a, - Cynolebias hitei, - e e ae e e a a a a a a a a a e a a e a phyosemion e ee , , e e a e a gardneri , e -, - ee e, e a a , e a e e e -, e, a - a e a e e e e a e a a e a a a phyosemion e a e , e , a a striatum a e a e e e a a a e e e a - phyosemion australe, e - a e a a e e- a e a, a e e e a e a http://www.killi.ru, e a a a e - a e ae e a, , e e B MOCBE a e , a e e e e Mac Aceo, oca oc a e a - a e e a a a - a a . Moca, y Pycc aapy a a a a, a a, e- a, e a a a - e e ;

e e e a e e e, e a e -, e a e - e e e e, e a a a a- a a a a - ae e a a e e a, e a - a, a ee , a e e a e a ee a - e a e - e e- e a e a e, a e a a -, a e e a a , e e a a a e e e, a e e - a e e a a a e , e e e e e a e e e, a - e - e, e e a - a e e e a a e a e e , e e e e e e - a a a - a e a, a a a a e, e e a a a e, a e e a a e a e a, e a a a e e e a a a e, a e e a a e e e a e e e e e , a e e, a e a a a e a a a e e a e e a e ea plocheilus lineatus Gold e e e e e e a a, a a e e e a e e e e e e , a a Ao c , o c ce, c c , e e o o e a e . B e e e c e ec c c x e e.

a a a a a, ae peoaoo oeceoo oee aapyco y PCC ABAPM a a a e e e a a a , a a a a e a e e e a e e e , a e e a e, e, e a a ae e a a e a, e e e e a - a a, a e , a - a a, a a e e a e, e e a a ae a - - , a e - - , a a a a e a , a e, a e, a a, e , a a ea a e - , a e a e , - a a e e ea Cepe opo e a ee a e e e e e a e a a, - . Moca, e, a a e e a a a e a a e a y Pycc aapy a a , - e e e e e a e e, - e e a e e, a e e e ea a t ll reef, a a e a e a e, a a a a e a e - e a e a a e e e , e e a a e a a a a a e e e e e, e a e a a - e e e e a a e a, a - e aa e a e e a, a e a a, a, a a, e - e a e e e e e e a a, a e ee a e e e , a a e a a e a,6, a e e e e a a e a a a - e e e a a, e e e a e a e a e a e a a a e a e, a a e e e , e a e a e a a a e e e a a, a e e e a a e, e a a e n n ark a a e a e, e e a e e e , a e a a e e e e e e e e a ea a a a e a a a a e a e a ae e e a a, e a, e e , a a a, a e a a, e , a a a e ae peoaoo oeceoo oee aapyco y PCC ABAPM, e a e a a e a a e a a a a, a e e a a a, a - a a a e e e a a e a e a a e e e a a e e e e a a e e e e a a a ,, a a a a a , , a a a e e a a a e e e e, a e, e e e e ed arr t , e a e ,, 6- e a a e a , -6 6 a a e a e a a a a a ee a a e, a a, e e e a a a e e e a - e a e e e a a a e a a e 6 e e, e a a a a a e ird arden, a a a e e- a a a e e, a e a e e e a e a e , e e e, a a e a a a a a a e, a a, ae e e e a - ae ee e e e a, e e e e a a, a a - e, a , ee e a e e a , a a e, e a e e- a e a a a a a a a e, a - - a a e e e e a ee a a a, a e e a a e a a a e a e e, - a e a a a e, a e e a e e a a a e e - a a a a a a a a e a a e, - a e a e e e a e a e - e e e a e, a e a a ea a-, e a a e e e e a e e e e a e a a e a a a a e e a a e-, , e , a e e e e a a a a a e e a e e e - a a a a a e a a e e e ae, e a e a a e a a - a e e e e e e e e e e a a a e e a a a e a a a e a e e e e a a a , a e a a a a a e e, e a a e a e a e e a a e e a a a ee a ae peoaoo oeceoo oee aapyco y PCC ABAPM Otocinclus affinis - e e e e e e e a a a e a e a a a e - e e e e e a e a, e, e a a a - a a e e a a , a a, a a e, e a e a e a e e a e a a e a 6 - e , a a e e e - e, e - e a -, e a e a, a a - e ea - e e a e a e, a a , a a e e a , e e a a e - e P. suttoni e a e a e e a a, e e a e a e e e - e a a e a, a a, a a e e a - e a a a e e a a e a e a a a, a e - e e , - a a e , L- a a a a e a e e ae e a e e , e e e a, e, e a a e 6-, e a a a a e e , e a 6 Chaetostoma uchereri - e e e e, a Pseudacanthicus leopardus e, e , e e a e- e a a e a a a a a a ee, ea a e - a e e e a - e a, ae a a e e e a a - a, a - a e e a e e, a- e - - a a a e a e e Mo opap a -6, a a a a, e, e a, e - a Hoa xae, . apa a a, - a e e e e e, a , a e e - , o o e, o , 2 e e a- e e e e, a - a a a- a e a e e e a - a e e e e a e a a a e a a e e e e e a a e e a - a a,, a e a e a a e e e a a e, e a a e e a e, e e C. sp. amazonien, e - 6 canthicus lima a a a e e a, a e a e e, - a e ee e, a - a e , -, ee e, e - a e a a, e e - e, a e - e e a a e e e a a e Glyptoperichthys gibbiceps e- e - e, a e -, a, a e a e a a a a e, a , e a e- a e e e e,, e a, e a a a e a , e e e a, a e, a e, e , a - e, a a a -, a e e a e e a e a a e a a a a, e, e e a a a e a a e Leporacanthicus galaxias - e e a e e e a a a e- e a Lasiancistrus pictus a a e a a a -, e e a a , - a a a a a e a e a a a - e e, e a e e e a e e a e e, a a e a, a e a e e 6, e e a , e a a e e e e a e a e e - e e ea e a a a e L- e a, e a a e a a e, a, ae peoaoo oeceoo oee aapyco y PCC ABAPM -, e a e e, e - e a e a e e e, a e a a e, a a a a a, e a a a, a e e e Paraancistrus niveatus, e e e - e a L, a e , a a , a e e a, e e -, e e e a e e a e e e Pseudorinelepus carachama - a, a e e a a inea le atfi h -a a a a e -, a - e, a e e a e a a a a e e a e e e a e a, e a a e a , e e e e - e e, - e, a, e e a, e e- ea e e a a e ee e a a a a a e - Sturiosomatichthys leightoni - e, a e Loricaria parva a a a e a a, e e- - a a a a a e e e, a e e a e e a Farlo ella gracilis - e a a , a a a a, e a , a a -, a , e e e e, e e - e e, a e a, - e e, a a a, - a a a a a, -a e- a e, e - a a a a , a a e a e e - a, e e a a - , -, a , e a a a a a, e e , e, a e e - a, ee e ae a e 6 Rineloricaria sp. e a , a, a ae e e e e a - a e e - a a e e,, a a e - ee e a e, e e - e a , a, a - e e a e - e e e a - e e e e e, e a e e e R. lanceolata, a a e a e -, e F. acus e, ee e e e a, e e e, a e, e a a e, e a a , -, e a Sturisoma panamense a a - a a a e e a a -, a e a a, a, a a, - a a, e e a e - e , e e e a e a e a a - - e e a e e a ae, e e, a e a a a - Dentectes barbarmatus e e e e e e e , e a ae , Sturisoma aureum a e e e e a ee a, e e e e, a e e a e, - a e , e a a e a e e e a, a a a -, a a e a a e a e e e a ae e e e a e a a - e e ee e e ee e a a e a - a a, e, a e a a ee e e a a a, e e e a a - Loricaria simillima Spatuloricaria e a e a a, - sp. Royal a a Pseudochemiodon lamina - e e e e e - e e a a - e - e e a a a e e- e, e a e a e a, a a e e, e , e e , e e , e e a , - ea a,, - a a e, e e e e e a, a e a a e e S. aureum, a e a e- , -, a a e e a e -, e a a e a e a e a e e, e a e e e e e e e e e e a a a a e e a a- , e e e a - a, a - e e a e, e - a, e e e e , e e- e e e a, ae a e e e a a e a - e a e a ee, ae peoaoo oeceoo oee aapyco y PCC ABAPM a , a e , e a a e e a a a e Bcaa-poaa y e a - a e, a aapyx p Pycc aapy, e e o aapy . Moca a e a a a a a e e a e , a e a a Capaoca o.

e a e e e e . aaoo, caa p pace e a e e a a a a ec aaocoo ocya a a e a e, paaecoo eapa cypc ee -a e a e e e e e. (84570) 6-00-00;

6-00-11 e. (095) 956-39- e e a a e , a a a a a ae e e e a a a e a ae a, ee Bcaa a a e e a a a OOPC- a e , a , e e e a a e, e ee e a a a,, e a a e a a ae a, a e e e a a a e a e a a, e e a e , a ae a e, e a a e ee e e e e, e a a e a a a ea e e a e a a a a e a, e , a e a a e a e e e e a e a a e, a , a a a e e e a e e e e a a, a a e e e e e e a a e e, e e, e a ae a e a a e e e a a a a a, a a a a e, a a e a e e e a e a e e e a a a a e, a a a e e e e a e e a e e e e e e e e e e a a a e e e a a e ee e e a a a a e e e a a, a e a e a e , e a ae e a e e a e a a e e e e e e ee a a a a a a -e a a , a e e e a e e e e ea a e - ee a e ee a a e.aquaria.ru Caa ao ae peoaoo oeceoo oee aapyco y PCC ABAPM


2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .